Home   Swith to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 
Organizimi i QKL-së

1. QKL-ja është institucion unik dhe ushtron juridiksionin në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

2. QKL-ja ofron shërbimin ndaj publikut online dhe përmes sporteleve të shërbimit në selinë e saj qëndore në Tiranë.

3. QKL-ja ndodhet në procesin e ngritjes së sporteleve të shërbimit në të gjithë territorin e Shqipërisë.


Reklama e QKL në TV

Fushata për QKL në media, qeshor-korrik 2009
 
Reklama për QKL në radio

Fushata për QKL në media, qershor-korrik 2009
 FOTO GALERI

Kryeministri dhe Drejtori i QKL-se

Shiko me shume foto
 


FAQE TË NDËRLIDHURA Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

 


ANKETË
Voto    Rezultatet