Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
   Foto Galeri
Angazhimi i Shoqërisë Civile

Angazhimi i Shoqërisë Civile

2 Photo(s)
2010

1 Vit QKL

3 Photo(s)
Ceremonia e dorezimit te certifikates ISO

Ceremonia e dorezimit te certifikates ISO

3 Photo(s)
Vizita e Departamentit burimeve ujore dhe energjit

Vizita e Departamentit Norvegjez te energjise

3 Photo(s)


Denounce!

· Denounce the corruption.
· Denounce the behaviors that are against the professional ethics.
· Denounce the violations of the law in the framework of the licensing and permitting procedures.


For more detailed information click here.

MULTIMEDIA

Reklama e QKL në TV

Fushata për QKL në media, qeshor-korrik 2009
 
Reklama për QKL në radio

Fushata për QKL në media, qershor-korrik 2009
 FOTO GALERI

Photo Number 211

Shiko me shume foto
 


FAQE TË NDËRLIDHURA Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

 


ANKETË
Voto    Rezultatet