Home   Switch to English language
 
 Njoftime    

Komuniteti i biznesit diskuton për reformën në fushën e licencimit dhe Qendrën Kombëtare të Licencimit

  

TIRANË, 4 shtator 2009 - Sipas ligjit të miratuar në shkurt të këtij viti, në qershor 2009 filloi punën Qendra Kombëtare e Licensimit (QKL), një  institucion publik qendror në varësi të Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.

Duke shfrytëzuar zgjidhjet bashkëkohore që ofron teknologjia e informacionit, kjo Qendër funksionon në bazë të një sistemi elektronik, i cili automatizon procesin e licencimit dhe mundëson ndjekjen hap pas hapi të ecurisë së aplikimit. Me shërbimin me një ndalesë dhe me procedura të shkurtuara, transparente dhe të shpejta, QKL-ja redukton pengesat administrative ndaj nismës së lirë, ul kostot për bizneset në procesin e licensimit dhe zvogëlon hapësirat për informalitet, duke përmirësuar ndjeshëm klimën për biznes në Shqipëri.

Në kuadrin e zgjerimit të komunikimit me komunitetin e biznesit, QKL filloi serinë e tryezave të bashkëbisedimit me  përfaqësues të biznesit përmes një takimi me anëtarë të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe të Dhomës Amerikane të Tregtisë. Ky takim që u zhvillua në 4 shtator tek Hotel Tirana Internacional u fokusua në diskutime mbi sistemin e reformuar të licencave dhe mbi veprimtarinë e QKL-së.

Në fjalën e tij Zëvendësministri i Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës, zoti Enno Bozdo vuri në dukje angazhimin e qeverisë shqiptare për të përmirësuar klimën për biznes në Shqipëri përmes reformave të gjera, siç janë ngritja e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, prokurimi elektronik, deklarimet elektronike të taksave, dhe, së fundmi, reformimin e licencave.

Zonja Eneida Guria, Drejtore e Përgjithshme e QKL-së bëri një prezantim mbi parimet, procedurat dhe punën e QKL-së, dhe i ftoi pjesëmarrësit të diskutonin mbi shërbimet e ofruara dhe mundësitë për përmirësimin e tyre. 

Tryezën e përshëndetën edhe përfaqësues të Programi Prag të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit për Shqipërinë II, i administruar nga USAID. Gjatë dy javëve të para të shtatorit QKL, e mbështetur nga ky program, do të organizojë edhe tri tryeza te tjera bashkëbisedimi me anëtarë të  Konfindustria, Shoqatës së Grave Profesioniste dhe Afariste, Shoqatës së Avokatëve, të firmave ligjore, si dhe përfaqësues të bizneseve në qytetin e Durrësit.Kthehu në Listë


  Element 2 nga 3 


Drejtorite Rajonale
 


Komuniteti i biznesit diskuton për reformën në fushën e licencimit dhe Qendrën Kombëtare të Licencimit

  

TIRANË, 4 shtator 2009 - Sipas ligjit të miratuar në shkurt të këtij viti, në qershor 2009 filloi punën Qendra Kombëtare e Licensimit (QKL), një  institucion publik qendror në varësi të Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.

Duke shfrytëzuar zgjidhjet bashkëkohore që ofron teknologjia e informacionit, kjo Qendër funksionon në bazë të një sistemi elektronik, i cili automatizon procesin e licencimit dhe mundëson ndjekjen hap pas hapi të ecurisë së aplikimit. Me shërbimin me një ndalesë dhe me procedura të shkurtuara, transparente dhe të shpejta, QKL-ja redukton pengesat administrative ndaj nismës së lirë, ul kostot për bizneset në procesin e licensimit dhe zvogëlon hapësirat për informalitet, duke përmirësuar ndjeshëm klimën për biznes në Shqipëri.

Në kuadrin e zgjerimit të komunikimit me komunitetin e biznesit, QKL filloi serinë e tryezave të bashkëbisedimit me  përfaqësues të biznesit përmes një takimi me anëtarë të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe të Dhomës Amerikane të Tregtisë. Ky takim që u zhvillua në 4 shtator tek Hotel Tirana Internacional u fokusua në diskutime mbi sistemin e reformuar të licencave dhe mbi veprimtarinë e QKL-së.

Në fjalën e tij Zëvendësministri i Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës, zoti Enno Bozdo vuri në dukje angazhimin e qeverisë shqiptare për të përmirësuar klimën për biznes në Shqipëri përmes reformave të gjera, siç janë ngritja e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, prokurimi elektronik, deklarimet elektronike të taksave, dhe, së fundmi, reformimin e licencave.

Zonja Eneida Guria, Drejtore e Përgjithshme e QKL-së bëri një prezantim mbi parimet, procedurat dhe punën e QKL-së, dhe i ftoi pjesëmarrësit të diskutonin mbi shërbimet e ofruara dhe mundësitë për përmirësimin e tyre. 

Tryezën e përshëndetën edhe përfaqësues të Programi Prag të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit për Shqipërinë II, i administruar nga USAID. Gjatë dy javëve të para të shtatorit QKL, e mbështetur nga ky program, do të organizojë edhe tri tryeza te tjera bashkëbisedimi me anëtarë të  Konfindustria, Shoqatës së Grave Profesioniste dhe Afariste, Shoqatës së Avokatëve, të firmave ligjore, si dhe përfaqësues të bizneseve në qytetin e Durrësit.Kthehu në Listë


  Element 2 nga 3 


Denounce!

· Denounce the corruption.
· Denounce the behaviors that are against the professional ethics.
· Denounce the violations of the law in the framework of the licensing and permitting procedures.


For more detailed information click here.

MULTIMEDIA

Reklama e QKL në TV

Fushata për QKL në media, qeshor-korrik 2009
 
Reklama për QKL në radio

Fushata për QKL në media, qershor-korrik 2009
 FOTO GALERI

2009

Shiko me shume foto
 


FAQE TË NDËRLIDHURA Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

 


ANKETË
Voto    Rezultatet