Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


  
 Statusi i aplikimit

   Numri i aplikimit NUIS
   Emri i subjektit               

                                                                                                                                                                                                                                               
             
Nr i AplikimitData e AplikimitStatusi i AplikimitStatusi i Licenses/LejesNumri i Licenses/LejesSubjektiNUIS(NIPT) 
LC-8305-02-2013 25-02-2013 Aprovuar Aktive PN-5153-03-2013 KOMUNA TROPOJE K49326613I
LC-9560-08-2011 01-08-2011 Aprovuar Aktive PN-2095-08-2011 Lin Tushaj L06919003I
LC-0675-02-2015 03-02-2015 Aprovuar Aktive PN-9401-02-2015 MIMOZA KENETA K51817503T
LC-7418-12-2015 07-12-2015 Aprovuar Aktive LN-0713-01-2016 Luiza Haxhiasi L52121117N
LC-3366-06-2016 20-06-2016 Aprovuar Aktive LN-5180-05-2012 Doriana Dervishi L21711501O
LC-9863-09-2011 01-09-2011 Aprovuar Aktive PN-2227-09-2011 ISMAILI K31323035Q
LC-7974-02-2013 06-02-2013 Aprovuar Aktive PN-4942-02-2013 FRE.STA K91403017T
LC-8190-01-2016 07-01-2016 Aprovuar Aktive PN-1863-01-2016 ZOTAJ K47106201M
LC-9592-02-2016 18-02-2016 Aprovuar Aktive PN-2271-03-2016 Ardian Banushi L41404046K
LC-1554-12-2009 03-12-2009 Aprovuar Aktive LN-0635-12-2009 KATERINA-NIKO K84002406Q
LC-2398-02-2010 22-02-2010 Aprovuar Aktive LN-1035-03-2010 E. H. W. J61804031V
LC-8422-01-2016 15-01-2016 Aprovuar Aktive LN-2514-12-2010 Flutra Bashalliu (Mullahi) (FLUTRA) K32116004R
LC-7314-12-2015 03-12-2015 Aprovuar Aktive LN-0744-01-2016 ALBAN LIKA K62118503G
LC-3745-05-2010 27-05-2010 Aprovuar Aktive LN-0959-02-2010 Enada Alikaj L01416017H
LC-9613-08-2011 08-08-2011 Aprovuar Gjyner Ibrahimi K31523049P
LC-1025-02-2015 17-02-2015 Aprovuar Aktive PN-9523-03-2015 "QATO-01" K69209401C
LC-1666-12-2009 15-12-2009 Aprovuar Perfunduar Afati PN-0047-12-2009 Gazmend Serjani K96313202S
LC-2266-02-2010 12-02-2010 Aprovuar Aktive LN-1031-03-2010 SH I M A N I K01822003J
LC-2046-05-2016 10-05-2016 Aprovuar Aktive PN-3141-06-2016 Artur Xhaferraj K82518801A
LC-2349-01-2012 27-01-2012 Aprovuar Aktive LN-4557-01-2012 ALTIN BEDENI K41719007E