Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


  
 Statusi i aplikimit

   Numri i aplikimit NUIS
   Emri i subjektit               

                                                                                                                                                                                                                                               
             
Nr i AplikimitData e AplikimitStatusi i AplikimitStatusi i Licenses/LejesNumri i Licenses/LejesSubjektiNUIS(NIPT) 
LC-1304-02-2015 27-02-2015 Aprovuar Aktive PN-9581-03-2015 Yves Auguste L Palm L41721014V
LC-7830-01-2013 31-01-2013 Aprovuar Aktive PN-4889-02-2013 Lefterie Belshi L02820203O
LC-5893-09-2012 17-09-2012 Aprovuar Aktive LN-5632-09-2012 LAVDIJE CENI L23104203J
LC-6671-01-2011 06-01-2011 Aprovuar Aktive LN-2658-01-2011 LILJANA BEGTESHI K31525575V
LC-8878-04-2013 08-04-2013 Aprovuar Aktive LN-6473-05-2013 TJETER VIZION K23014201Q
LC-4964-09-2010 14-09-2010 Aprovuar Aktive PN-0816-09-2010 Balkan Trans Albania J62903165L
LC-4099-07-2015 08-07-2015 Aprovuar FLAMUR PUPA K32509080S
LC-3966-04-2012 23-04-2012 Aprovuar Aktive LN-5017-04-2012 NEW DENTAL K31708110U
LC-8763-05-2011 17-05-2011 Aprovuar Aktive LN-3471-06-2011 SILVANA ZAKJA K31609088O
LC-4646-04-2014 18-04-2014 Aprovuar Taulant Pengili (Farmaci PENGILI) L14111201G
LC-5769-10-2015 12-10-2015 Aprovuar Aktive PN-1113-11-2015 Gjetë Lleshi L59510001P
LC-1702-12-2009 17-12-2009 Aprovuar Modifikuar LN-0683-01-2010 KLARIDA SEMANJAKU K32810428J
LC-0267-09-2011 28-09-2011 Aprovuar Aktive LN-3849-09-2011 F.V.F - INTERPHARMA K91913502V
LC-0553-03-2016 23-03-2016 Aprovuar Aktive PN-2541-04-2016 SKRAP 2007 L52115044U
LC-3510-02-2014 20-02-2014 Aprovuar Aktive LN-7528-02-2014 Silvana Gashi L41418501T
LC-7345-02-2011 11-02-2011 Aprovuar Modifikuar LN-2911-02-2011 Robert Kolaj K33914001J
LC-8655-11-2014 11-11-2014 Aprovuar Aktive PN-8593-11-2014 Dilaver Shkurta L21304505A
LC-2609-04-2015 27-04-2015 Aprovuar Aktive PN-0089-05-2015 Suzana Demiri L42514207L
LC-1526-12-2009 02-12-2009 Aprovuar Modifikuar LN-0899-02-2010 DIZOTTI K46818008U
LC-7029-11-2015 24-11-2015 Aprovuar Aktive LN-6440-05-2013 DENTAL LEADER -CORSI L23102206A