Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


  
 Statusi i aplikimit

   Numri i aplikimit NUIS
   Emri i subjektit               

                                                                                                                                                                                                                                               
             
Nr i AplikimitData e AplikimitStatusi i AplikimitStatusi i Licenses/LejesNumri i Licenses/LejesSubjektiNUIS(NIPT) 
LC-8264-04-2011 12-04-2011 Refuzuar ALIZOTI TRANS K73506202E
LC-3527-06-2015 03-06-2015 Refuzuar ROYAL J61903107G
LC-1170-02-2015 23-02-2015 Refuzuar Marenglen Reçi L11313023L
LC-4741-08-2016 11-08-2016 Refuzuar Sky Net Logistic K84114202M
LC-0756-02-2015 05-02-2015 Refuzuar B.R.D.M AUTO TRASPORTI K66708207T
LC-2058-05-2016 11-05-2016 Refuzuar Zihni Halimi L01502016B
LC-5341-05-2014 27-05-2014 Refuzuar J O R D I L SH.A. K13506401C
LC-0852-09-2009 04-09-2009 Refuzuar SHYTI TRANS K93114201D
LC-4304-05-2012 10-05-2012 Refuzuar MEKTRIN MOTORS K51408501P
LC-8100-03-2011 31-03-2011 Refuzuar ZOTO-TRANS K62613001T
LC-5541-10-2010 21-10-2010 Refuzuar VEIZI TRANS J93610820Q
LC-3634-04-2012 05-04-2012 Refuzuar INTER DISTRIBUTION SERVICES K71612801P
LC-6734-01-2011 10-01-2011 Refuzuar DJEMTE E MALIT K43420001C
LC-7633-01-2013 17-01-2013 Refuzuar Muzafer Haska L28704502B
LC-6237-12-2010 09-12-2010 Refuzuar M.BABI - TRANS L03001801J
LC-8757-11-2014 13-11-2014 Refuzuar Robert Goxho L42710601T
LC-5859-09-2012 12-09-2012 Refuzuar SINGERITA L21919031F
LC-6835-08-2014 25-08-2014 Refuzuar LOES TRANSPORT L42011502F
LC-8043-10-2014 16-10-2014 Refuzuar Robert Goxho L42710601T
LC-8561-03-2013 19-03-2013 Refuzuar FULLPET L22406002G