Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


  
 Statusi i aplikimit

   Numri i aplikimit NUIS
   Emri i subjektit               

                                                                                                                                                                                                                                               
             
Nr i AplikimitData e AplikimitStatusi i AplikimitStatusi i Licenses/LejesNumri i Licenses/LejesSubjektiNUIS(NIPT) 
LC-3571-04-2012 03-04-2012 Aprovuar Aktive LN-5068-05-2012 JULI-CACA K63910202M
LC-1316-02-2015 27-02-2015 Aprovuar Modifikuar LN-8708-11-2014 LUKA - L K42121503T
LC-1135-11-2011 11-11-2011 Aprovuar Aktive LN-4317-12-2011 "AGRO - MENS" K94310201O
LC-1943-03-2015 26-03-2015 Aprovuar Aktive LN-9364-03-2015 BARJETA ZYKAJ K62114021A
LC-8950-02-2016 02-02-2016 Aprovuar Aktive PN-2059-02-2016 Beni Meta K86513207R
LC-0046-09-2011 16-09-2011 Aprovuar Aktive LN-3788-09-2011 SULO ÇEPELE K43119403F
LC-5888-09-2012 14-09-2012 Aprovuar Aktive LN-5631-09-2012 VJOLLCA PUSTINA K31510153H
LC-1842-05-2016 04-05-2016 Aprovuar Aktive PN-2970-06-2016 EJUP XHAFERRI K34128404N
LC-4714-04-2014 22-04-2014 Aprovuar Modifikuar LN-7847-04-2014 MINUSHE PLAKU K32509098U
LC-2269-04-2015 15-04-2015 Aprovuar Aktive LN-9459-04-2015 VALENTINA DHAMAJ K36503206A
LC-1090-10-2009 09-10-2009 Aprovuar Aktive LN-0391-10-2009 I.L.Leonesha K33720404M
LC-4041-07-2015 03-07-2015 Aprovuar Aktive PN-0520-07-2015 KËSHILLI I QARKUT VLORË K56703216P
LC-8526-03-2013 18-03-2013 Aprovuar Aktive PN-5199-04-2013 KONSTRUKSION K16415202A
LC-0511-08-2013 15-08-2013 Aprovuar Modifikuar PN-6005-08-2013 FUSHA J61922018S
LC-1223-10-2009 28-10-2009 Aprovuar Aktive LN-0630-12-2009 SHYTI TRANS K93114201D
LC-1974-01-2012 05-01-2012 Aprovuar Aktive LN-2487-12-2010 GJIROKASTRA-TOURS L03526601A
LC-0331-01-2015 21-01-2015 Aprovuar Aktive PN-9288-02-2015 A.D.E 2011 L31308510K
LC-8490-03-2013 13-03-2013 Aprovuar Aktive LN-6237-03-2013 Besurim Xhepa L31505038D
LC-7558-12-2015 11-12-2015 Aprovuar Aktive LN-3100-03-2011 AMERICAN HOSPITAL K61821002C
LC-0841-10-2011 28-10-2011 Aprovuar Aktive PN-2670-12-2011 KOMUNA ANTIGONE K43128623H