Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


Kujdes: Për kërkimin e të dhënave duhet të përdorni Internet Explorer. Në qoftë se keni një version më të ri se Internet Explorer 7, duhet të keni të aktivizuar funksionin “Compatibility View” (shiko figurën).
Mund të përdorni shenjën e përqindjes (%) në fillim të emrit nëse nuk kujtoni emërtimin e saktë.


STATUSI I APLIKIMIT

Nr i aplikimit
 
Emri i Subjektit
NUIS(NIPT)
    
Nr i aplikimitData e aplikimitStatusi i aplikimitStatusi i licencës/lejesNr i licencës/lejesAplikantiNUIS(NIPT)
LC-9999-09-20112011-09-14AprovuarAktiveLN-3882-10-20112 CK53601401H
LC-9999-07-20132013-07-02Refuzuar  Suarela JakupajK82320029K
LC-9998-09-20112011-09-14AprovuarAktiveLN-3775-09-2011Pirro Shkurti Farmaci "PIRRO"K33708619L
LC-9998-07-20132013-07-02AprovuarAktivePN-5819-07-2013ZOI GUSHIK32729447P
LC-9997-09-20112011-09-14AprovuarRevokuarLN-3776-09-2011Besim GjestilaL12001022F
LC-9997-07-20132013-07-02AprovuarAktivePN-5824-07-2013Shkëlqim KosiqiL12304005Q
LC-9996-09-20112011-09-13Refuzuar  SULKAJ ( FARMACI GJERMANE )J62903574L
LC-9996-07-20132013-07-02AprovuarAktivePN-5820-07-2013NERI-2006K57923809P
LC-9995-09-20112011-09-13Refuzuar  ERJON SECURITYL11830501T
LC-9995-07-20132013-07-02AprovuarAktivePN-5859-07-2013ARJOL BALLIUK71704015P
LC-9994-09-20112011-09-13Refuzuar  Ina Toro (Farmaci Ina)L11824003V
LC-9994-07-20132013-07-01AprovuarAktivePN-6825-02-2014BERALBK12107002A
LC-9993-09-20112011-09-13AprovuarAktiveLN-3764-09-2011Florin TorbaL17022701C
LC-9993-07-20132013-07-01AprovuarAktiveLN-6639-07-2013DU&KOK38207309W
LC-9992-09-20112011-09-13Refuzuar  Ilir BalaK46516007Q
LC-9992-07-20132013-07-01AprovuarAktivePN-5865-07-2013"2 ATH"K62621820V
LC-9991-09-20112011-09-13Terhequr  MONTELAJ61910035R
LC-9991-07-20132013-07-01Refuzuar  ARBEN FERHATIK81401518A
LC-9990-09-20112011-09-13Refuzuar  AMBRAJ61819520T
LC-9990-07-20132013-07-01AprovuarAktivePN-4441-11-2012" K - 12 "K62418008C