Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 
STATUSI I APLIKIMIT

         Numri i aplikimit                   
         Emri i Subjektit                NUIS(NIPT)

                                   

Nr i AplikimitData e AplikimitStatusi i AplikimitStatusi i Licenses/LejesNumri i Licenses/LejesAplikantiNUIS(NIPT)VendimMin VendimDok RefuzimiDok ApelimiDok Apr/Ref/Apelimi
LC-4270-03-2014 28-03-2014 QKL - Regjistruesi ARTAN DEMIRI K33710998S Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-0952-02-2015 13-02-2015 QKL - Regjistruesi NORJON SECURITY L13621401M Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-4023-07-2015 02-07-2015 QKL - Regjistruesi ALBA K37507793W Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-7379-09-2014 19-09-2014 QKL - Regjistruesi Arian Bakaj L03028407H Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-1760-03-2015 19-03-2015 QKL - Regjistruesi Alda Hadaj L43503403H Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-2464-12-2013 30-12-2013 QKL - Regjistruesi VITORI FEJZAJ K32612409H Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-4159-07-2015 10-07-2015 QKL - Regjistruesi Anila Berisha L33623402J Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-4589-05-2012 28-05-2012 QKL - Regjistruesi MAK-SARANDA L14320803R Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-9963-01-2015 07-01-2015 QKL - Regjistruesi LUIZA ILJAZI K36308532D Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-2494-02-2012 Terhequr SULEJMAN BARDHI K41720004I Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-4390-07-2015 01-08-2015 QKL - Regjistruesi Anisa Ibro L53102401V Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-1653-03-2015 16-03-2015 QKL - Regjistruesi Arben Voda L04313805U Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-3371-05-2015 28-05-2015 QKL - Regjistruesi "MATEO" K57527706Q Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-1947-01-2012 03-01-2012 QKL - Regjistruesi Ermir Gjata (ITALFARMA) K92302037E Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-9321-12-2014 05-12-2014 QKL - Regjistruesi Denisa Kalaci (ALEJDA) L47027002T Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-0431-01-2015 26-01-2015 QKL - Regjistruesi Ferit Kushova L04614801C Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-7820-03-2011 16-03-2011 Refuzuar Ergys Omer K94823802A Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-3810-03-2014 20-06-2014 QKL - Sporteli i sherbimit Alime Hoxha ( FARMACI ALIME ) L12518203T Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-7338-09-2014 17-09-2014 QKL - Regjistruesi ZHANETA SHEMA L02528801T Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
LC-9600-12-2014 18-12-2014 Aprovuar Aktive LN-8889-12-2014 INVICTUS L12213005M Vendim MinVendim Refuzim Apelim Apr/Ref/Apelim
12345678910...