Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 
  PaGESAT DHE tARIFAT


Pranë sporteleve të QKL-së, bizneset mund të aplikojnë për një licencë apo leje të re… duke paguar një tarifë administrative prej 100 lekësh.

Pagesa e tarifës administrative mund të kryhet edhe në zyrat lokale postare në rast dorëzimi të një aplikimi me postë, ku të jepet njoftimi i dërgimit.

Për rastin e grupit të tretë të liçencave dhe lejeve, ligji sektorial mund të kërkojë pagesën e një tarife pranë ministrive kompetente të linjës apo ministrive të përfshira në procesin e licencimit. Vërtetimi i pagesës duhet t’i dërgohet QKL-së në momentin e dhënies së liçencës apo lejes.MULTIMEDIA
Reklama e QKL në TV

Fushata për QKL në media, qeshor-korrik 2009
 
Reklama për QKL në radio

Fushata për QKL në media, qershor-korrik 2009
 


Denounce!

· Denounce the corruption.
· Denounce the behaviors that are against the professional ethics.
· Denounce the violations of the law in the framework of the licensing and permitting procedures.


For more detailed information click here.

MULTIMEDIA

Reklama e QKL në TV

Fushata për QKL në media, qeshor-korrik 2009
 
Reklama për QKL në radio

Fushata për QKL në media, qershor-korrik 2009
 FOTO GALERI

1 Vit QKL

Shiko me shume foto
 


FAQE TË NDËRLIDHURA Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

 


ANKETË
Voto    Rezultatet