Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


  
 Licencat/Lejet e tjera

Titulli
    
Title DescFushaTipiKodi
Administrimin kolektiv i të drejtave të autoritTrashegimia kulturoreLicenceVI.3
Arsimi i lartëArsimi dhe shkencaLicenceIX.2
Organizimi i lojrave të fatitFinancat publikeLicenceXII.3
Për të gjitha rastet që burojnë nga legjislacioni për konçensionetBurime minerare, hidrokarbure dhe energjetikeLejeIV.2
Për trajtime të favorizuara fiskale dhe/ose doganoreFinancat publikeLicenceXII.1
Prodhimin dhe/ose tregtimin i mallrave (armë, municione, lëndë, pajisje, teknologji etj) ushtarake dhe/ose me përdorim të dyfishtëSiguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja CivileLicenceI.1
Rastet dhe llojet e tjera të përdorimit të burimeve me natyrë energjetikeBurime minerare, hidrokarbure dhe energjetikeLejeIV.3
Restaurim dhe/ose rijetëzimi i monumenteve të trashëgimisë kulturoreTrashegimia kulturoreLejeVI.2
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me trashëgiminë kulturoreTrashegimia kulturoreLicenceVI.1
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtiminTerritori dhe ndertimiLicenceV.1
Shërbime ekspertize ose profesionale financiare apo shërbime të lidhura me financat publikeFinancat publikeLicenceXII.2
Shërbime të tjera ekspertize ose profesionale të lidhura me të drejtat civile dhe/ose penaleDrejtesia dhe ligjiLicenceXI.3
Shërbimi i noterisëDrejtesia dhe ligjiLicenceXI.1
Shfrytëzimi dhe/ose mbarështimi i florës (tokësore dhe/ose ujore)Mjedisi dhe burime mjedisore bazeLejeIII.4
Shfrytëzimi i ujrave mbi dhe/ose nën/tokësore dhe/ose baseneve e materialeve të tyreMjedisi dhe burime mjedisore bazeLejeIII.6
Zhvillim territorial dhe/ose ndërtimorTerritori dhe ndertimiLejeV.2