Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


 
Regjistri i licencave dhe lejeve

NUIS(NIPT)
Qarku
Emri i Subjektit
Rrethi
Licenca/Leja
Komuna
Fusha
Aprovuar nga(në)
 
Numri
 
    
 TitulliSubjektiNumriData e lëshimitStatusi
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)Arilda AllushiLN-0000-08-201508/27/2015Aktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeOrsjola XhajaLN-0001-08-201508/27/2015Aktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeDhurata MeraLN-0002-08-201508/27/2015Aktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeLABORATORIO POLIAMBULATORIO CARAVELLILN-0003-08-201508/27/2015Aktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeMIHAL KOKONESHILN-0004-08-201508/27/2015Aktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeAlma VinçaniLN-0005-08-201508/27/2015Aktive
Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedisSMO VATAKSILN-0006-08-201508/27/2015Aktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeBukurosh ÇerekjaLN-0007-08-201508/28/2015Aktive
Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesoreMEDI - TELLN-0008-08-201508/28/2015Aktive
AutoshkollëAUTOSHKOLLA SH.KARAFILILN-0009-08-201508/28/2015Aktive
Shërbimi i përmbarimitElvis SulkuqiLN-0010-08-201508/28/2015Aktive
Formim profesional"Qatar Charity"LN-0011-08-201508/28/2015Ne Pritje te Pageses
Formim profesionalElsida PepaLN-0012-08-201508/28/2015Ne Pritje te Pageses
Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë)Arben BegotarajLN-0013-08-201508/31/2015Ne Pritje te Pageses
Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedisDea StudioLN-0014-08-201508/31/2015Aktive
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)Sazan GabraniLN-0015-08-201508/31/2015Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (per kafshe - farmaci veterinare)ShehdulaLN-0037-06-200906/09/2009Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (per kafshe - farmaci veterinare)ShehdulaLN-0037-06-200906/09/2009Aktive
Prodhimi dhe/ose tregtimi i farevave dhe/ose fidaneveTAFALN-0039-06-200906/09/2009Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)Erind HajdariLN-0041-06-200906/11/2009Aktive
Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedisSTUDIOPROJEKTLN-0042-06-200906/11/2009Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)Dylbere HoxhaLN-0043-06-200906/11/2009Revokuar
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerareSTUDIOPROJEKTLN-0044-06-200906/11/2009Revokuar
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerareSTUDIOPROJEKTLN-0044-06-200906/11/2009Revokuar
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)Donald Daja (DAJA 2)LN-0045-06-200906/11/2009Aktive