Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


 
Regjistri i licencave dhe lejeve

NUIS(NIPT)
Qarku
Emri i Subjektit
Rrethi
Licenca/Leja
Komuna
Fusha
Aprovuar nga(në)
 
Numri
 
    
 TitulliSubjektiNumriData e lëshimitStatusi
Farmacite ose agjencite farmaceutike (per kafshe - farmaci veterinare)ShehdulaLN-0037-06-2009
The string '06/09/2009' is not a valid AllXsd value.