Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


 
Regjistri i licencave dhe lejeve

NUIS(NIPT)
Qarku
Emri i Subjektit
Rrethi
Licenca/Leja
Komuna
Fusha
Aprovuar nga(në)
 
Numri
 
    
 TitulliSubjektiNumriData e lëshimitStatusi
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)Arilda AllushiLN-0000-08-201508/27/2015Aktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeOrsjola XhajaLN-0001-08-201508/27/2015Aktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeDhurata MeraLN-0002-08-201508/27/2015Aktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeLABORATORIO POLIAMBULATORIO CARAVELLILN-0003-08-201508/27/2015Aktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeMIHAL KOKONESHILN-0004-08-201508/27/2015Aktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeAlma VinçaniLN-0005-08-201508/27/2015Aktive
Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedisSMO VATAKSILN-0006-08-201508/27/2015Aktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeBukurosh ÇerekjaLN-0007-08-201508/28/2015Aktive
Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesoreMEDI - TELLN-0008-08-201508/28/2015Aktive
AutoshkollëAUTOSHKOLLA SH.KARAFILILN-0009-08-201508/28/2015Aktive
Shërbimi i përmbarimitElvis SulkuqiLN-0010-08-201508/28/2015Aktive
Formim profesional"Qatar Charity"LN-0011-08-201508/28/2015Aktive
Formim profesionalElsida PepaLN-0012-08-201508/28/2015Aktive
Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë)Arben BegotarajLN-0013-08-201508/31/2015Aktive
Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedisDea StudioLN-0014-08-201508/31/2015Aktive
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)Sazan GabraniLN-0015-08-201508/31/2015Aktive
Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis''FJONA-2006''LN-0016-09-201509/01/2015Aktive
AutoshkollëAUTOSHKOLLA KLAVIN - 2015LN-0017-09-201509/01/2015Aktive
Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëseUNITRACK ALBANIALN-0018-09-201509/01/2015Aktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeIra DervishiLN-0019-09-201509/01/2015Aktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike3P Life LogisticLN-0020-09-201509/01/2015Aktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeEtlinda MuçajLN-0021-09-201509/02/2015Aktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeJona GjilaniLN-0022-09-201509/02/2015Aktive
Shërbime të përkujdesit komunitar"Rahma Mercy"LN-0023-09-201509/03/2015Aktive
Formim profesionalPROFESIONAL INSTITUTELN-0024-09-201509/03/2015Aktive