Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


 
Regjistri i licencave dhe lejeve

NUIS(NIPT)
Qarku
Emri i Subjektit
Rrethi
Licenca/Leja
Komuna
Fusha
Aprovuar nga(në)
 
Numri
 
    
 TitulliSubjektiNumriData e lëshimitStatusi
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)Arilda AllushiLN-0000-08-20152015-08-27T09:54:45.99ZAktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeOrsjola XhajaLN-0001-08-20152015-08-27T10:10:02.85ZAktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeDhurata MeraLN-0002-08-20152015-08-27T11:46:49.947ZAktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeLABORATORIO POLIAMBULATORIO CARAVELLILN-0003-08-20152015-08-27T11:59:10.1ZAktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeMIHAL KOKONESHILN-0004-08-20152015-08-27T12:51:35.813ZAktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeAlma VinçaniLN-0005-08-20152015-08-27T14:45:03.493ZAktive
Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedisSMO VATAKSILN-0006-08-20152015-08-27T15:31:27.617ZAktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeBukurosh ÇerekjaLN-0007-08-20152015-08-28T08:38:01.227ZAktive
Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesoreMEDI - TELLN-0008-08-20152015-08-28T08:53:29.17ZAktive
AutoshkollëAUTOSHKOLLA SH.KARAFILILN-0009-08-20152015-08-28T09:19:18.663ZAktive
Shërbimi i përmbarimitElvis SulkuqiLN-0010-08-20152015-08-28T11:16:54.04ZAktive
Formim profesional"Qatar Charity"LN-0011-08-2015/32015-08-28T13:18:42.977ZAktive
Formim profesionalElsida PepaLN-0012-08-20152015-08-28T13:22:01.72ZAktive
Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë)Arben BegotarajLN-0013-08-20152015-08-31T08:35:26.957ZAktive
Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedisDea StudioLN-0014-08-20152015-08-31T13:49:51.127ZAktive
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)Sazan GabraniLN-0015-08-20152015-08-31T14:44:54.74ZAktive
Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis''FJONA-2006''LN-0016-09-20152015-09-01T08:54:46.18ZAktive
AutoshkollëAUTOSHKOLLA KLAVIN - 2015LN-0017-09-20152015-09-01T08:58:32.913ZAktive
Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëseUNITRACK ALBANIALN-0018-09-20152015-09-01T09:10:02.297ZAktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeIra DervishiLN-0019-09-20152015-09-01T12:13:20.177ZAktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike3P Life LogisticLN-0020-09-20152015-09-01T12:18:02.99ZAktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeEtlinda MuçajLN-0021-09-20152015-09-02T10:47:39.16ZAktive
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeJona GjilaniLN-0022-09-20152015-09-02T14:32:14.493ZAktive
Shërbime të përkujdesit komunitar"Rahma Mercy"LN-0023-09-20152015-09-03T09:08:38.507ZAktive
Formim profesionalPROFESIONAL INSTITUTELN-0024-09-20152015-09-03T12:36:36.97ZAktive