Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 

 Lista (Regjistri) Lejeve dhe Licencave
NUIS(NIPT)
Qarku
Emri i Subjektit
Rrethi
Licenca/Leja
Komuna
Fusha
Aprovuar nga(në)
 
Numri
 
    
 TitulliSubjektiNumriData e lëshimitStatusi
Farmacite ose agjencite farmaceutike (per kafshe - farmaci veterinare)ShehdulaLN-0037-06-20092009-06-09Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (per kafshe - farmaci veterinare)ShehdulaLN-0037-06-20092009-06-09Aktive
Prodhimi dhe/ose tregtimi i farevave dhe/ose fidaneveTAFALN-0039-06-20092009-06-09Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)Erind HajdariLN-0041-06-20092009-06-11Aktive
Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedisSTUDIOPROJEKTLN-0042-06-20092009-06-11Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)Dylbere HoxhaLN-0043-06-20092009-06-11Revokuar
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerareSTUDIOPROJEKTLN-0044-06-20092009-06-11Revokuar
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerareSTUDIOPROJEKTLN-0044-06-20092009-06-11Revokuar
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)Donald Daja (DAJA 2)LN-0045-06-20092009-06-11Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)Farmaci InaLN-0046-06-20092009-06-12Aktive
Prodhimi primar me shumiceAMLALN-0047-06-20092009-06-12Aktive
Sherbime mjekesore paresore dhe/ose stomatologjikeEdmond LlaciLN-0048-06-20092009-06-12Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)Gentjana HykajLN-0049-06-20092009-06-12Aktive
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)Kolec DajaLN-0050-06-20092009-06-12Revokuar
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci) Farmaci JudrianLN-0051-06-20092009-06-12Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)Medic FarmaLN-0052-06-20092009-06-12Revokuar
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)NIKOL 2LN-0053-06-20092009-06-12Revokuar
Sherbime mjekesore paresore dhe/ose stomatologjikeErmelinda KumiLN-0054-06-20092009-06-15Aktive
Sherbime mjekesore paresore dhe/ose stomatologjikeEnkelejda Nelaj LN-0055-06-20092009-06-16Aktive
Sherbime te ekspertizes dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullotaQEBIKULN-0056-06-20092009-06-16Revokuar
Farmacite ose agjencite farmaceutike (per kafshe - farmaci veterinare)Islam BashllariLN-0057-06-20092009-06-16Aktive
Sherbime mjekesore paresore dhe/ose stomatologjikeTREMAGLIA - Fatbardha DyrmishiLN-0059-06-20092009-06-16Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)Akiline Karati (Farmaci ANI)LN-0060-06-20092009-06-17Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (agjenci farmaceutike)Ornela PlepiLN-0061-06-20092009-06-17Revokuar
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)Ornela PlepiLN-0062-06-20092009-06-17Aktive