Home   Swith to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


Kujdes: Për kërkimin e të dhënave duhet të përdorni Internet Explorer. Në qoftë se keni një version më të ri se Internet Explorer 7, duhet të keni të aktivizuar funksionin “Compatibility View” (shiko figurën).
Mund të përdorni shenjën e përqindjes (%) në fillim të emrit nëse nuk kujtoni emërtimin e saktë. LIST (Register) of licenses and permits
NUIS(NIPT)
Qarku
Emri i Subjektit
Rrethi
Licenca/Leja
Komuna
Fusha
Aprovuar nga(në)
 
Numri
 
    
 TitulliSubjektiNumriData e lëshimitStatusi
Farmacite ose agjencite farmaceutike (per kafshe - farmaci veterinare)ShehdulaLN-0037-06-20092009-06-09Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (per kafshe - farmaci veterinare)ShehdulaLN-0037-06-20092009-06-09Aktive
Prodhimi dhe/ose tregtimi i farevave dhe/ose fidaneveTAFALN-0039-06-20092009-06-09Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)Erind HajdariLN-0041-06-20092009-06-11Aktive
Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedisSTUDIOPROJEKTLN-0042-06-20092009-06-11Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)Dylbere HoxhaLN-0043-06-20092009-06-11Revokuar
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerareSTUDIOPROJEKTLN-0044-06-20092009-06-11Revokuar
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerareSTUDIOPROJEKTLN-0044-06-20092009-06-11Revokuar
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)Donald Daja (DAJA 2)LN-0045-06-20092009-06-11Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)Farmaci InaLN-0046-06-20092009-06-12Aktive
Prodhimi primar me shumiceAMLALN-0047-06-20092009-06-12Aktive
Sherbime mjekesore paresore dhe/ose stomatologjikeEdmond LlaciLN-0048-06-20092009-06-12Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)Gentjana HykajLN-0049-06-20092009-06-12Aktive
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)Kolec DajaLN-0050-06-20092009-06-12Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci) Farmaci JudrianLN-0051-06-20092009-06-12Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)Medic FarmaLN-0052-06-20092009-06-12Revokuar
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)NIKOL 2LN-0053-06-20092009-06-12Revokuar
Sherbime mjekesore paresore dhe/ose stomatologjikeErmelinda KumiLN-0054-06-20092009-06-15Aktive
Sherbime mjekesore paresore dhe/ose stomatologjikeEnkelejda Nelaj LN-0055-06-20092009-06-16Aktive
Sherbime te ekspertizes dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullotaQEBIKULN-0056-06-20092009-06-16Revokuar
Farmacite ose agjencite farmaceutike (per kafshe - farmaci veterinare)Islam BashllariLN-0057-06-20092009-06-16Aktive
Sherbime mjekesore paresore dhe/ose stomatologjikeTREMAGLIA - Fatbardha DyrmishiLN-0059-06-20092009-06-16Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)Akiline Karati (Farmaci ANI)LN-0060-06-20092009-06-17Aktive
Farmacite ose agjencite farmaceutike (agjenci farmaceutike)Ornela PlepiLN-0061-06-20092009-06-17Revokuar
Farmacite ose agjencite farmaceutike (farmaci)Ornela PlepiLN-0062-06-20092009-06-17Aktive