Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 

 Lista (Regjistri) Lejeve dhe Licencave

NIPT Qarku
Emri i subjektit Rrethi
Licensa/Leja Komuna
Fusha Aprovuar nga(në)
Numri
                                                                                                                                                           
  Kerkim me fjale kyce