Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
  LIST (Register) of licenses and permits
NUIS(NIPT)
Qarku
Emri i Subjektit
Rrethi
Licenca/Leja
Komuna
Fusha
Aprovuar nga(në)
 
Numri
 
    
 TitulliSubjektiNumriData e lëshimitStatusi
Radio Radio me pers. "D.Velle"001 PPH2002-01-15Aktive (15/01/2010)
Televizion TV Me kabell Trio 001RTVKABLLOR2001-04-02Aktive (02/04/2013)
Televizion TV Klaudiana 001TVL2000-11-08Aktive (08/11/2010)
Radio Radio me pers. Italia002 PPH2002-08-13Aktive (13/08/2010)
Radio Radio Fieri002FML2000-11-09Aktive (09/11/2009)
Televizion TV Dardan 002TVL2000-11-09Aktive (09/11/2010)
Radio Radio me pers. BBC003 PPH2002-09-11Aktive (11/09/2010)
Radio Radio Magic Star003FML2000-11-09Aktive (09/11/2009)
Televizion TV Puka 003TVL2000-11-08Aktive (08/11/2010)
Radio Radio Saranda004FML2000-11-09Aktive (09/11/2009)
Televizion TV Gramshi 004TVL2000-11-08Aktive (09/11/2010)
Radio Radio Val'e kalter005FML2000-11-09Aktive (09/11/2009)
Televizion TV Me kabell Irla 005RTVKABLLOR2001-04-02Aktive (02/04/2013)
Televizion TV 6+1 005TVL2000-11-09Aktive (09/11/2010)
Televizion TV Me kabell Kombi 006RTVKABLLOR2002-11-17Aktive (17/11/2014)
Televizion TV Amantia 006TVL2000-11-08Aktive (08/11/2010)
Televizion TV Me kabell Lushnja 008RTVKABLLOR2003-06-12Aktive (12/06/2009)
Televizion TV ARV 008TVL2000-11-09Aktive (09/11/2010)
Radio Radio Ime009FML2000-11-09Aktive (09/11/2009)
Televizion TV UFO (Teuta) 009TVL2000-11-08Aktive (08/11/2010)
Transport udhëtarësh me autobus“LEKSI OR” Sh.p.k012009-11-06Aktive (06/11/2012)
Transport udhëtarësh me autobus“TOSKA” Sh.p.k012007-03-05Aktive (05/03/2010)
Licence ProfesionaleJON ALB FLORES012014-05-02Aktive (02/05/2019)
Transport udhëtarësh me autobus“BITRI” Sh.p.k012007-04-30Aktive (30/04/2010)
Transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese brenda qarkut 012007-04-30Institucion i pavarur