Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
  LISTA (Regjistri) i licensave dhe lejeve

NIPT Qarku
Emri i subjektit Rrethi
Licensa/Leja Komuna
Fusha Aprovuar nga(në)
Numri
                                                                                                                                                           
  Kerkim me fjale kyce