Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
  LIST (Register) of licenses and permits
NUIS(NIPT)
Qarku
Emri i Subjektit
Rrethi
Licenca/Leja
Komuna
Fusha
Aprovuar nga(në)
 
Numri
 
    
 TitulliSubjektiNumriData e lëshimitStatusi
Radio Radio me pers. "D.Velle"001 PPH2002-01-15Perfunduar Afati
Televizion TV Me kabell Trio 001RTVKABLLOR2001-04-02Perfunduar Afati
Televizion TV Klaudiana 001TVL2000-11-08Perfunduar Afati
Radio Radio me pers. Italia002 PPH2002-08-13Perfunduar Afati
Radio Radio Fieri002FML2000-11-09Perfunduar Afati
Televizion TV Dardan 002TVL2000-11-09Perfunduar Afati
Radio Radio me pers. BBC003 PPH2002-09-11Perfunduar Afati
Radio Radio Magic Star003FML2000-11-09Perfunduar Afati
Televizion TV Puka 003TVL2000-11-08Perfunduar Afati
Radio Radio Saranda004FML2000-11-09Perfunduar Afati
Televizion TV Gramshi 004TVL2000-11-08Perfunduar Afati
Radio Radio Val'e kalter005FML2000-11-09Perfunduar Afati
Televizion TV Me kabell Irla 005RTVKABLLOR2001-04-02Perfunduar Afati
Televizion TV 6+1 005TVL2000-11-09Perfunduar Afati
Televizion TV Me kabell Kombi 006RTVKABLLOR2002-11-17Perfunduar Afati
Televizion TV Amantia 006TVL2000-11-08Perfunduar Afati
Televizion TV Me kabell Lushnja 008RTVKABLLOR2003-06-12Perfunduar Afati
Televizion TV ARV 008TVL2000-11-09Perfunduar Afati
Radio Radio Ime009FML2000-11-09Perfunduar Afati
Televizion TV UFO (Teuta) 009TVL2000-11-08Perfunduar Afati
Transport udhëtarësh me autobus“LEKSI OR” Sh.p.k012009-11-06Perfunduar Afati
Transport udhëtarësh me autobus“TOSKA” Sh.p.k012007-03-05Perfunduar Afati
Licence ProfesionaleJON ALB FLORES012014-05-02Aktive (02/05/2019)
Transport udhëtarësh me autobus“BITRI” Sh.p.k012007-04-30Perfunduar Afati
Transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese brenda qarkut 012007-04-30Institucion i pavarur