Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
  Legjislacioni Sektorial

Skedarët Kërko  
      
Skip Navigation Links.
Emri 
Ligji Nr.8872 date 29.3.2002 Per arsimin dhe formimin profesional ne R
Ligj Nr.7952 date 21.06
Ligj Nr.69-2012, date 21.06.2012